Bezpłatne powiadomienie SMS

Zachęcamy mieszkańców Gminy Pątnów do korzystania z usługi, jaką oferujemy w zakresie powiadamiania o ważnych wydarzeniach na terenie naszej gminy.

System umożliwia przekazywanie mieszkańcom informacji dotyczących m.in. utrudnień związanych z remontami dróg, przerwach w dostawie wody czy energii elektrycznej oraz umożliwia szybkie informowanie o przewidywanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych. Otrzymywanie informacji przez mieszkańców jest bezpłatne.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.patnow.pl, u sołtysów lub składając deklarację w Urzędzie Gminy w Pątnowie.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów