Gospodarka

Gmina Pątnów jest gminą rolniczą z dużym potencjałem i możliwościami rozwoju branży turystycznej.

Dominujący udział na obszarze gminy mają grunty orne i leśne. Udział użytków klas I-IV bonitacji stanowi 26% ogólnej powierzchni gminy. Występują tu głównie gleby brunatne. Gleby bagienne zajmują nieznaczny procent powierzchni. Głównie uprawia się tu zboża tj. żyto, pszenica, mieszanki zbożowe i ziemniaki. Lasy zajmują 34,6% powierzchni gminy.

Gmina Pątnów to także tereny bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Położenie gminy w obrębie rzeki Warty i w obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego sprzyja rozwojowi branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodków wypoczynkowych z atrakcyjną ofertą dla odwiedzających.

Jednym z ważniejszych priorytetów działania gminy jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W związku z tym gmina podejmuje liczne zadania strategiczne w kierunku jej gospodarczego rozwoju m.in. zamieszczając na bieżąco informacje o możliwościach dofinansowania dla przedsiębiorców, poprzez promocję na stronie internetowej gminy zaplecza turystycznego czy wyznaczenie terenów dla rozwoju gospodarczego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie gminy działa ok. 300 firm, głównie o charakterze usługowo-handlowym. Większość  z nich to firmy jednoosobowe i rodzinne.

Wśród większych przedsiębiorstw można wyróżnić m.in. Dom Seniora w Załęczu Małym, Beton Włodar w Kamionce, Młyn usługowo-handlowy „Marek” w Pątnowie, producent lakierni proszkowych Wolmal w Pątnowie, producent sadzonek bylin Hortipol w Kałużach, producenta mebli ogrodowych „Ogrodowy Styl Załęcze”, Graczyk Bosch Service w Kamionce czy dostawcę internetu światłowodowego MargoNet. Na uwagę zasługują również zakłady kamieniarskie, stolarskie i mechaniki samochodowej, składy materiałów budowlanych, piekarnie oraz szereg zakładów ogólnobudowlanych, brukarskich i transportowych. Warte wspomnienia są także podmioty świadczące usługi w branży turystycznej m.in. Stara Wieś Resort&Odnowa w Załęczu Małym, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, Hotel „Jurajska Perła” w Pątnowie czy Hotel Załęcze.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów