Oświata

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
Dzieje szkoły w Dzietrznikach
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
60-lecie ZSS w Pątnowie
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu

Dyrektor: Magdalena Pietrzak

tel.: (43) 886 56 61
e-mail: bieniec@spsk.info.pl
www: bieniec.spsk.pl
adres: Bieniec 9, 98-335 PątnówTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów