Ochotnicza Straż Pożarna w Grębieniu

OSP Grębień

OSP Grębień została założona w 1923 r. z inicjatywy mieszkańców wioski z powodu występowania wielu pożarów. Inicjatorami i pierwszym zarządem był prezes Wojciech Stachulec, naczelnikiem Józef Gońda, zastępcą naczelnika Piotr Poniewiera, sekretarzem Bolesław Menc, skarbnikiem Andrzej Lach i gospodarzem Teofil Kościelny.W kolejnych latach zarządy zmieniały się dość często. W 1925 r. zakupiono pierwszą sikawkę ręczną, dwa lata później żelazny wóz konny do przewozu sikawki, który został wykonany przez kowala Ruszkowskiego w Wieluniu. W 1949 r. ufundowano ze składek ludności sztandar dla jednostki.

W 1950-1952 r. wybudowano remizę strażacką. W 1967 r. zakupiono wóz konny na ogumionych kołach. W 1983 r. rozbudowano remizę. W 2000 r. został przez Gminę Pątnów zakupiony samochód bojowy „Star”. W tym samym roku 17 listopada w wyniku podpalenia pożar doszczętnie spalił się cały budynek.

W 2001 r. odbudowano i oddano do użytku nową remizę. Zasłużonym dh seniorem odznaczonym medalem im. B. Chomicza został Kazimierz Gońda. Obecny zarząd stanowią: prezes Józef Dąbrowski, naczelnik Krzysztof Pochrzęst, sekretarzem Stanisław Parzyjagła, skarbnikiem Zdzisław Nowicki, gospodarz Jan Michnik.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów