Pracownicy GOPS w Pątnowie

Anna Przydacz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie

pokój: 010 tel.:43 886 52 20 wew. 31 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Bożena Pawelec - Specjalista Pracy Socjalnej

pokój: 009 tel.:43 886 52 20 wew. 17 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Anna Sobera - Specjalista Pracy Socjalnej

pokój: 009   tel.: 43 886 52 20 wew. 17 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Michalina Osadnik - Pracownik socjalny

pokój: 009   tel.: 43 886 52 20 wew. 17 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Sonia Piluk–Błaszczak - Asystent Rodziny

pokój: 013   tel.: 43 886 52 20 wew. 28 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Ewa Psyk - P.O Główny Księgowy

pokój: 013   tel.: 43 886 52 20 wew. 14 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Anita Smolarz - Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych

pokój: 011   tel.: 43 886 52 20 wew. 38 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Anna Marchewka - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

pokój: 011   tel.: 43 886 52 20 wew. 38 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Hanna Michnik - Opiekun

pokój: 009   tel.: 43 886 52 20 wew. 17 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.pl

Ewa Cieśla - Opiekun

pokój: 009   tel.: 43 886 52 20 wew. 17 lub 43 886 51 79   e-mail: gops_patnow@post.plTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów