Rejony opiekuńcze

Nr rejonu Miejscowości Osoba odpowiedzialna
I Kamionka, Popowice, Grębień, Józefów Pani Bożena Pawelec – specjalista pracy socjalnej
II Bieniec, Pątnów, Kluski, Grabowa Pani Michalina Osadnik – specjalista pracy socjalnej
III Dzietrzniki, Budziaki, Kałuże, Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Bukowce, Madeły, Cieśle, Gligi, Troniny Pani Anna Sobera – specjalista pracy socjalnejTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów