Rada Gminy

Pietrzyński Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

Pietrzyński Grzegorz

Radny Okręgu Wyborczego nr 9

e-mail: grzegorzpietrzynski@patnow.pl

Nowak Ryszard - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pątnów

Nowak Ryszard

Radny Okręgu Wyborczego nr 12

e-mail: ryszardnowak@patnow.pl

Paluszczak Wiesław - Radny Okręgu Wyborczego nr 1

Paluszczak Wiesław

Radny Okręgu Wyborczego nr 1

e-mail: wieslawpaluszczak@patnow.pl

Krzemiński Sławomir - Radny Okręgu Wyborczego nr 2

Krzemiński Sławomir

Radny Okręgu Wyborczego nr 2

e-mail: slawomirkrzeminski@patnow.pl

Konieczny Krzysztof - Radny Okręgu Wyborczego nr 3

Konieczny Krzysztof

Radny Okręgu Wyborczego nr 3

e-mail: krzysztofkonieczny@patnow.pl

Łuczak Jolanta - Radna Okręgu Wyborczego nr 4

Łuczak Jolanta

Radna Okręgu Wyborczego nr 4

e-mail: jolantaluczak@patnow.pl

Madeła Paweł - Radny Okręgu Wyborczego nr 5

Madeła Paweł

Radny Okręgu Wyborczego nr 5

e-mail: pawelmadela@patnow.pl

Gońda Alicja - Radna Okręgu Wyborczego nr 6

Gońda Alicja

Radny Okręgu Wyborczego nr 6

e-mail: alicjagonda@patnow.pl

Plewa Zygmunt - Radny Okręgu Wyborczego nr 7

Plewa Zygmunt

Radny Okręgu Wyborczego nr 7

e-mail: zygmuntplewa@patnow.pl

Salamon Jan - Radny Okręgu Wyborczego nr 8

Salamon Jan

Radny Okręgu Wyborczego nr 8

e-mail: jansalamon@patnow.pl

Wieczorek Roch - Radny Okręgu Wyborczego nr 10

Wieczorek Roch

Radny Okręgu Wyborczego nr 10

e-mail: rochwieczorek@patnow.pl

Stasiak Grzegorz - Radny Okręgu Wyborczego nr 11

Stasiak Grzegorz

Radny Okręgu Wyborczego nr 11

e-mail: grzegorzstasiak@patnow.pl

Gniła Kazimierz - Radny Okręgu Wyborczego nr 13

Gniła Kazimierz

Radny Okręgu Wyborczego nr 13

e-mail: kazimierzgnila@patnow.pl

Klara Piotr - Radny Okręgu Wyborczego nr 14

Klara Piotr

Radny Okręgu Wyborczego nr 14

e-mail: piotrklara@patnow.pl

Kosowski Piotr – Radny Okręgu Wyborczego nr 15

Kosowski Piotr

Radny Okręgu Wyborczego nr 15

e-mail: piotrkosowski@patnow.plTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów