Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

KONKURS FOTOGRAFICZNY “GMINA PĄTNÓW – JAK TU PIĘKNIE!”

8 wrz., 2020 @ 08:00 - 17:00

Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “GMINA PĄTNÓW – JAK TU PIĘKNIE!”


Cel konkursu:

1) Promocja gminy Pątnów poprzez odkrywanie i ukazanie pięknych krajobrazów i turystycznie ciekawych miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (np. kapliczki, centra wsi, obiekty użyteczności publicznej i inne) za pomocą fotografii. Wykonana fotografia ukazująca piękno, klimat i charakter gminy Pątnów powinna wywoływać pozytywne skojarzenia z gminą, stanowić jej wizytówkę, zachęcać turystów do odwiedzenia gminy i czynnego wypoczynku na jej terenie.
2) Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
3) Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Gminy Pątnów.
4) Opublikowanie najlepszych fotografii w formie kartki pocztowej.

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gmina Pątnów. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Pątnów.

Jury:
1) Prace są oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które następnie wyłoni laureatów.
2) Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Warunki uczestnictwa:
1) W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach, które pokazują gminę Pątnów w jak najciekawszych ujęciach.
2) Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszej gminy i jej zabytków oraz jakość wykonania fotografii.
3) Zgłoszone do konkursu fotografie należy wysłać na adres gmina@patnow.pl i opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć, miejsce i obiekt znajdujący się na fotografii.
4) Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów, w mediach oraz w innych publikacjach związanych z promocją gminy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
5) W przypadku prac z wykorzystaniem wizerunku osób prywatnych, potrzebne będzie wraz ze zdjęciem oświadczenie, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację w materiałach i wydawnictwach pokonkursowych.
6) Zdjęcia należy dostarczyć w postaci elektronicznej na adres e mail: gmina@patnow.pl
Fotografie należy nadsyłać w wysokiej jakości, w formacie *.jpg.
7) Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć pojedyncze fotografie lub cykl zdjęć.
8) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
9) Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac fotograficznych, które zostały nagrodzone w ramach niniejszego konkursu.

Miejsce i termin nadsyłania prac:
1) Fotografie należy przesyłać na adres e-mail Organizatora: gmina@patnow.pl  w tytule: konkurs fotograficzny „GMINA PĄTNÓW JAK TU PIĘKNIE”.
2) Termin przesyłania zdjęć  upływa 31.08.2020 r.
3) Ogłoszenie wyników nastąpi do 11.09.2020 r. Zostaną one również opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione.

Postanowienia końcowe:
1) Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w jego celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych, publikacjach promujących Gminę Pątnów oraz we własnych wydawnictwach.
3) Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
4) Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
5) Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
6) Nagrodą dla wyróżnionych zdjęć będzie nagroda rzeczowa oraz wydrukowanie pocztówek promujących gminę Pątnów z wykorzystaniem zgłoszonych zdjęć.

Szczegóły

Data:
8 wrz., 2020
Czas:
08:00 - 17:00
Kategorie Wydarzenie:
,
Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów