WAŻNY KOMUNIKAT
    IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 łódzkie/wieluński od 16:00/21.06 do 23:00/21.06.2018 deszcz 30 mm, porywy 100 km/h     

Pliki do pobrania

Pomoc społeczna
Opis pliku Rozmiar
Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 183 KB
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 179 KB
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki w placówce zapewniającej całodobową opiek 340 KB
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania 287 KB
Oświadczenie o wysokości składek na świadczene zdrowotne 223 KB
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 260 KB
Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy 347 KB
Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny 1392 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 2335 KB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 1676 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6414 KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego 7062 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 2637 KB
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 4278 KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 1649 KB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 2314 KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 6629 KB