Pracownicy GOPS

KIEROWNIK (pokój 010)

Anna Przydacz

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY (pokój 013)

Anna Stasiak

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ (pokój 009)

Aleksandra Hadryś

Bożena Pawelec

 

INSPEKTOR ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (pokój 011)

Anna Marchewka

 

INSPEKTOR ds. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (pokój 011)

Anita Smolarz

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ (pokój 011)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

STYPENDIA SOCJALNE

Katarzyna Gońda

 

ASYSTENT RODZINY (pokój 013)

Anna Sobera

 

OPIEKUNKI

Ewa Cieśla

Hanna Kaczmarek

Hanna Michnik