WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności / Informacja o realizacji projektów unijnych

2015-05-26

 Kończą się działania w projekcie "Bądź aktywny - tylko Ty możesz coś zmienić"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie nadal realizuje projekt systemowy „Bądź aktywny – tylko Ty możesz coś zmienić”. W 2015 r. w projekcie bierze udział 7 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestniczki zrealizowały już zajęcia warsztatowe z psychologiem i doradcą zawodowym.

2014-03-03

 O g ł o s z e n i e

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie w okresie od marca do końca kwietnia 2014 r. prowadzi nabór do projektu systemowego „Bądź aktywny – tylko Ty możesz coś zmienić”.