WAŻNY KOMUNIKAT
    Karta Dużej Rodziny     

Zespoły Szkół Samorządowych

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
Dyrektor Bożena Kiedos
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Dyrektor Dorota Hanas
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
Dyrektor Elżbieta Krzemińska
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu
Dyrektor Magdalena Pietrzak
(43) 886 56 61