WAŻNY KOMUNIKAT
        

Struktura Urzędu

piętro nr pokoju nr tel. wew. stanowisko imię i nazwisko
II 207 22 Stanowisko ds. Obsługi Rady, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Zdrowia Aldona Mirowska-Konieczna
204 50 Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Wodno-Ściekowej Łukasz Bernaś
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej Łukasz Kałwak
203 20 Stanowisko ds. Zamówienia Publiczne, Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Anna Magdalena Pakuła
Stanowisko ds. Komunalnych Karolina Kubera
201 15 Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa Tomasz Patyk
Stanowisko ds. Przeciwpożarowych Grzegorz Pietrzyński
I    101  21 Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Alina Błach
102  25 Sekretarz Beata Marczak
103  11 Stanowisko ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności Gospodarczej Beata Dudek-Smolnik
   
104 19 Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu, Kultury i Promocji Gminy Maria Krzak

108 12 Urząd Stanu Cywilnego Karolina Mikołajczyk
110 18 Stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Spraw Wojskowych i Ochrony Środowiska Dorota Kula
parter

015 13 Stanowisko ds. Obsługi Kasy, Rozliczania Wody i Inwentaryzacji Danuta Mosiala
014 27 Stanowisko ds. Obsługi Finansowo-Księgowej Oświaty Dorota Biegańska
Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych Oświaty Iwona Kalemba
013 14

p.o. Główny Księgowy - GOPS

Ewa Psyk

012 23

Skarbnik

Aleksandra Kasprzak

011 38 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie Anita Smolarz
Anna Marchewka
Michalina Osadnik
010 31 Anna Przydacz
009 17
Aleksandra Hadryś
Bożena Pawelec
007 24 Stanowisko ds. Podatków i Opłat Anna Pakuła
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej Katarzyna Janicka
006 29 Stanowisko ds. Płac i Ubezpieczeń Magdalena Gmyrek
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Karolina Mikołajczyk