WAŻNY KOMUNIKAT
        

Kontakt

Urząd Gminy Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
tel. 43 886 52 20/43 886 52 40/43 886 52 50
fax. 43 886 52 50 w. 40
e-mail: gmina@patnow.pl; wojt@patnow.pl
NIP: 832-10-13-648
Regon: 000549298
Nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020Gmina Pątnów
NIP: 832-19-79-664
Regon: 730934714