WAŻNY KOMUNIKAT
        

Skład Rady Gminy Pątnów

Grzegorz Pietrzyński – Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

Ryszard Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pątnów

Gniła Kazimierz

Gońda Jan

Klara Piotr

Konieczny Krzysztof

Kosowski Piotr

Krzemiński Sławomir

Łuczak Jolanta

Madeła Paweł

Paluszczak Wiesław

Plewa Zygmunt

Salamon Jan

Stasiak Grzegorz

Wieczorek Roch