WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że od dnia 10.07.2019 roku Urząd Gminy Pątnów powraca do stałych godzin pracy     

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomoy Społecznej w Pątnowie

http://www.gops-patnow.biuletyn.net/