Rocznica wybuchu II wojny światowej w gminie Pątnów

Rocznica wybuchu II wojny światowej w gminie Pątnów

 

Jednym z miejsc zapisanych w historii na terenie gminy Pątnów, oprócz miejscowości Kamionka, jest pomnik poległych żołnierzy „Armii Łódź”. Znajduje się on nad brzegiem rzeki Warty w Załęczu Wielkim, przy drodze w stronę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” i upamiętnia walkę o przeprawę przez most na rzece Warcie w dniach 1-2 września 1939 roku.

 

 

Do osłony i ewentualnego wysadzenia drewnianego mostu 31 sierpnia 1939 r. przybył III pluton z 7 kompanii 82 Syberyjskiego Pułku Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem ppor. Konrada Senski. Swoją pozycję strzelecką polscy żołnierze zajęli po drugiej stronie mostu (na Piaskach) i tam wykopali rowy strzeleckie. Polscy saperzy założyli także ładunki wybuchowe pod mostem. Gdy 1 września zbliżyły się niemieckie patrole, saperzy wysadzili most, tak że przejście niemieckiej piechoty stało się niemożliwe. Niemcy próbowali przeprawić się przez Wartę na gumowych pontonach, ale dostali się pod krzyżowy ogień polskich obrońców, którzy ostrzeliwali ich z karabinu maszynowego. Niemieccy żołnierze ponieśli dotkliwe straty. W ciągu nocy Niemcy wywozili dziesiątki ciał zabitych i rannych żołnierzy. Podporucznik Senska ponadto celnym strzałem zabił niemieckiego żołnierza, który podpalał wiejskie chaty w Załęczu Wielkim. Rano 2 września Niemcy sforsowali rzekę i od ich ognia karabinów maszynowych poległo 11 żołnierzy wraz z ich dowódcą ppor. Konradem Senską. Polegli żołnierze spoczywają w kwaterze wojskowej na cmentarzu parafialnym w Wieluniu, gdzie zostali przeniesieni z tymczasowego miejsca pochówku w 1948 r. W 1961 r. w miejscu bitwy ustawiono metalowy krzyż, w 2004 r. Gmina Pątnów zastąpiła go kamieniem pamiątkowym.

Bohaterska obrona polskich żołnierzy okupiona była wysoką ceną. Żołnierze Wehrmachtu, tam, gdzie dochodziło do walk obronnych, palili masowo polskie wsie. Taki los spotkał m.in. Załęcze Wielkie.

 

Hołd poległym żołnierzom oraz zabitym w czasie II wojny światowej cywilom, mieszkańcom gminy Pątnów, których symboliczny pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym w Dzietrznikach, w dniu 1 września 2021 złożyły władze samorządowe: Wójt Gminy Pątnów – Jacek Olczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Grzegorz Pietrzyński oraz Sekretarz Gminy Pątnów – Iwona Napieraj.

 Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów