Zapraszamy na Mszę Świętą w “Dolinie Objawienia”

Zapraszamy na Mszę Świętą w “Dolinie Objawienia”

 

Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie serdecznie zaprasza do ”Doliny Objawienia” we wsi Kałuże w dniu 15 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 na celebrowaną przez
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego Mszę Świętą dziękczynną za największego z Rodu Polaków Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin oraz za Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku Jego beatyfikacji.

Przed Mszą Świętą o godz. 15. 30 odbędzie się koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu zespołu “Załęczanie “. Po Mszy Świętej zostaną poświęcone zioła i kwiaty, figura Matki Bożej oraz rzeźba Świętego Jana Pawła II. Członków Zespołów Ludowych i Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich prosimy o przybycie w strojach ludowych.

 Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów