„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”

„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” organizowane przez ŁARR. Spotkania odbędą się w sierpniu 2021 r.

Podczas tegorocznych, sierpniowych spotkań zaprezentują swoje formy wsparcia poniższe instytucje i firmy:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Łódzka Socjalna Sfera Ekonomiczna
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Terminy i informacje o spotkaniach dostępne na stronie www.larr.pl/spotkanie-informacyjne-2021Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów