Informacja dla organizatorów imprez

Informacja dla organizatorów imprez

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wszystkie planowane uroczystości i wydarzenia kulturalne oraz imprezy sportowe (m. in. festyny, mecze towarzyskie, pikniki, rajdy rowerowe) organizowane przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe lub osoby prywatne, należy zgłosić w Urzędzie Gminy Pątnów na co najmniej 30 dni przed terminem organizacji wydarzenia.

Formularz zawiadomienia o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo – rekreacyjnej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Pątnów w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w UG Pątnów pokój 101.

Uwaga!: Mimo zmniejszenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii, przypominamy o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności i przestrzegania reżimu sanitarnego.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów