Z okazji Dnia Dziecka wszystkim najmłodszym Mieszkańcom Gminy Pątnów

życzę

wielu powodów do uśmiechu i radości.
Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji.
Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia.

Jacek Olczyk
Wójt Gminy PątnówTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów