Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych dotacji na tworzenie miejsc pracy. Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli:

·  Podmiotów Ekonomii Społecznej,

·  organizacji pozarządowych prowadzących działalność ekonomiczną, 

·  organizacji pozarządowych planujących ekonomizację

·  osoby fizyczne oraz osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej

·  przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Termin spotkania: 19.05.2021, godz. 15:00

Spotkanie odbędzie się online. 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/rv43s

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru, które znajdują się na stronie: www.opus.org.pl/owes-region-2021-2023, w zakładce Środki na tworzenie miejsc pracy.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów