Nowa szatnia dla uczniów klas I-IV

Nowa szatnia dla uczniów klas I-IV

W ostatnim czasie uczniowie po długich miesiącach nauczania zdalnego powrócili do szkoły. Tam uczniów klas I – IV Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym spotkała miła niespodzianka: zupełnie nowa szatnia. Uczniowie mogą teraz korzystać z nowych szafek, w których mogą przechowywać swoje osobiste rzeczy.

Zadanie to udało się dyrekcji szkoły zrealizować dzięki współpracy z Radą Rodziców (zakup szafek) oraz Urzędem Gminy w Pątnowie, którego pracownicy wyremontowali szatnię. To kolejny krok do tego, aby szkoła w Załęczu Małym zyskała coraz bardziej nowoczesny wygląd.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów