Kurenda

Kurenda

          Informuję, że nie będzie możliwości zapłaty II raty podatku u sołtysa wsi Załęcze Małe. Termin płatności upływa w dniu 15.05.2021 r. Podatek można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Pątnów (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy urzędu: 8ºº-13ºº), w placówce pocztowej lub na rachunek bankowy prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu:

GMINA PĄTNÓW
26 9256 0004 0075 8190 2000 0020

Wójt Gminy Pątnów
/-/ Jacek OlczykTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów