4 maja – Dzień strażaka

4 maja – Dzień strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim druhnom i druhom strażakom serdeczne podziękowania za poświęcenie i służbę dla nas wszystkich. Dziękujemy za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz wyrazy uznania za bezinteresowną służbę i profesjonalną postawę.

Życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz nieustającej opieki Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

dh Grzegorz Pietrzyński
Przewodniczący Rady Gminy

dh Jacek Olczyk
Wójt Gminy PątnówTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów