XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Sposób na Sukces”

XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Sposób na Sukces”

“Sposób na Sukces” to konkurs na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Warunkiem przystąpienia do XXI edycji konkursu „Sposób na Sukces” jest zgłoszenie przedsięwzięcia uruchomionego w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zgodnie z procedurą konkursową opisaną w Regulaminie Konkursu. Karty zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymaganymi załącznikami, stanowiącymi integralną część zgłoszenia, można składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu są dostępne na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów