Nowa stawka za obiór odpadów komunalnych

Nowa stawka za obiór odpadów komunalnych

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Pątnów”. Jedyną firmą, która złożyła ofertę i jednocześnie spełniała wszystkie wymagania był „EKO – REGION” Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie.

W związku z tym została podpisana umowa na czas od 01.04.2021 r. do 30.03.2022 r., na podstawie której koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów to 961,20 zł brutto.

Przez blisko 4 lata mieszkańcy naszej gminy płacili miesięcznie za wywóz stałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny 7,50 zł za osobę. Od kwietnia 2021 r. opłata ta będzie wynosić 18,00 zł za osobę, co jest jedną z najniższych stawek w powiecie wieluńskim. Mieszkańcom Gminy Pątnów przysługiwać będzie zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł od mieszkańca.

Deklarację można pobrać ze strony www.patnow.pl oraz patnow.biuletyn.net, wypełnić i przesłać podpisaną elektronicznie (np. profilem zaufanym) za pomocą platformy EPUAP lub pobrać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

 Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów