Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”

Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”

Chcąc docenić zaangażowanie sołtysów Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w konkursie, w którym wybierzemy „SOŁTYSA NA PLUS Województwa Łódzkiego”.

Kandydata do tytułu „Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r. Samych sołtysów zapraszamy do odwiedzenia platformy soltys.lodzkie.pl Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/konkurs


Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów