Zapraszamy do punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE działających na ternie Wydziału Spraw Obywatelskich.

Zapraszamy do punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE działających na ternie Wydziału Spraw Obywatelskich.

Zapraszamy do punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE działających na ternie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (Piotrkowska 103) oraz w Skierniewicach w Biurze Obsługi Klienta (Jagiellońska 29).

Na wizyty należy umawiać się mailowo:
skierniewice@punktinfo.pl
lodz@punktinfo.pl lub telefonicznie pod numerem:
600 98 55 11.
PUNTKY ŚWIADCZĄ BEZPŁATNIE USŁUGI W ZAKRESIE:
– doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa)
– doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego)
– porad prawnych
– pomocy psychologa
– doradztwa kulturowego
– pomocy w… Więcej


Gmina Pątnów, profile pictureMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJII INTEGRACJI Bezpieczna przystań Question Mark Biuro Działań Społecznych We invite information and dvisory centers for foreigners from outside placed Department Civil Affairs Foreigners Łódź oidvoship (Piotrkowska 103) and Skierniewice Service (Jagiellońska 29). should made -mail: lodz@punktinfo.pl e.g. legalization employment cover -psychologist's counseling preparation submission official matters e.g. -assistance assistance -help inding flat, registering children child holders, schools etc. from WORKINGHOU 16.00-18.00 Tuesday 8.00-10.00 .00-15.00 SKIERNIEWICE 10.00 16.00-20.00 Saturday 8.00-14.00 closed operate under project Łódzkie supports integration foreigners" co-financed Program ofthe Asylum, Migration Integration Fund (AMIF). the National 5/8-2017/OG-FAMIpn Łódzkie wspiera integracjÄ™ cudzoziemców współfinansowany Integracji”Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Data: 2021-02-10 14:40:06

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów