KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PĄTNÓW

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PĄTNÓW

Na mocy decyzji z dnia 12 stycznia 2021 roku oraz decyzji zmieniającej z dnia 14 stycznia 2021 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewoda Łódzki…

Data: 2021-01-18 10:24:29

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów