KOMUNIKAT: Urząd Gminy w Pątnowie przypomina o obowiązku odśnieżania…

KOMUNIKAT: Urząd Gminy w Pątnowie przypomina o obowiązku odśnieżania…

Urząd Gminy w Pątnowie przypomina o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz tworzących się sopli lodowych.

Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów…

Więcej

Data: 2021-01-18 10:19:48

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów