Aktualizacja stawek podatków obowiązujących w Gminie Pątnów w 2021 r. Podatek r…

Aktualizacja stawek podatków obowiązujących w Gminie Pątnów w 2021 r.
 Podatek r…

Aktualizacja stawek podatków obowiązujących w Gminie Pątnów w 2021 r.

Podatek rolny:
– dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego
– dla pozostałych gruntów – 292,7500 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny: 43,3084 zł od 1 ha fizycznego

Podatek od nieruchomości: – stawki…

Więcej

Obraz może zawierać: tekst „Stawki Gminie Patnów 2021 Podatek od nieruchomoÅ›ci Podatek rolny: gruntów gospodarstw rolnych 146,3750 przeliczeniowego pozostałych 292,7500 od ha fizycznego Stawka wzł prowadzeniem działalności gospodarczej, wzglÄ™du ewidencji gruntów budynków, fizycznego 0,80 Podatek leÅ›ny: 43,3084 złod Podatek nieruchomoÅ›ci: według Uchwały XIII/69/19 Rady Gminy Pątnów dnia 30 października 2019r sprawie ustalenia stawek podatku nieruchomoÅ›ci: 3,10 0,35 ustawie 1,50 środków transportowych stawki według Uchwały XIII/89/15 Rady Gminy Pątnów dnia 25 listopada sprawie okreÅ›lenia środków transportowych private/patnow/2710.pdf gospodarcze 19,00 działalności zakresie 7,39 4,01 ś›wiadczeń, organizacje 6,05 działalności”

Data: 2021-01-15 09:57:08

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów