KURENDA Informuję, że został opracowany wstępny projekt dla zadania inwestyc…

KURENDA
    Informuję, że został opracowany wstępny projekt dla zadania inwestyc…

KURENDA

Informuję, że został opracowany wstępny projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów-Warszawka”. Z dokumentacją można zapoznać się w terminie do 16.12.2020 r. w Urzędzie Gminy Pątnów u p. Arkadiusza Szecla Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju pod nr tel. 0-43 886 52 20 wew. 20 lub mailowo: arkadiuszszecel@patnow.pl; bozenapietrzak@patnow.pl

Wójt Gminy Pątnów
/-/ Jacek Olczyk

Data: 2020-12-10 14:57:03

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów