KOMUNIKAT Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wymiany po…

KOMUNIKAT
 Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wymiany po…

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie wymiany pojemników na odpady
Spółka ”EKO-REGION” Oddział Pajęczno uprzejmie prosi właścicieli nieruchomości o wystawienie przed posesje wszystkich pojemników na odpady w celu ich wymiany lub zmiany przeznaczenia. Prosimy o…

Więcej

Obraz może zawierać: tekst „KOMUNIKAT Wójta Gminy Pątnów z dnia 16 listopada 2020 w sprawie wymiany pojemników na odpady Spółka "EKO-REGION" Oddział Pajęczno uprzejmie prosi właścicieli nieruchomości o wystawienie przed posesje wszystkich pojemników na odpady w celu ich wymiany lub zmiany przeznaczenia. Prosimy pozostawienie tych pojemników po odbiorze przed posesją aż do czasu dokonania wyżej wymienionej pracy, Termin 18. 2020 -kalendarz wywozu śr-3: Dzietrzniki, Kamionka, Popowice. Termin .2020 kalendarz wywozu śr-4: Bieniec, Budziaki, Bukowce, Cieśle, Gligi, Grabowa, Kałuże, Kluski, Madeły, Troniny, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie. Terminy dla pozostałych miejscowo będą na bieżąco aktualizowane. Uwaga: Prosimy nie chować pojemników do czasu ich wymiany. Ζοπ”

Data: 2020-11-16 13:21:43

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów