Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn.”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekow…

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn.”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekow…

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn.”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy” w ramach operacji typu „Gospodarka…

Więcej

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrzObraz może zawierać: niebo i na zewnątrz

Data: 2020-11-09 19:25:36

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów