Spiszmy się, jak na rolników przystało! Do zakończenia Powszechnego Spisu Rol…

Spiszmy się, jak na rolników przystało! Do zakończenia 
 Powszechnego Spisu Rol…

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Do zakończenia
Powszechnego Spisu Rolnego
pozostały już tylko 4 tygodnie

#PSR2020 #GUS #spisrolny

Obraz może zawierać: 3 osoby, broda, tekst „Spiszmy się, jak na rolników przystało! 01.09-30 30.11.2020 Do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego pozostały 4 tygodnie GUS Powszechny Snis Spisoy2020”

Data: 2020-11-03 12:02:16

ŹródłoTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów