Rozpoczynamy akcję „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Rozpoczynamy akcję „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Niedawno rozpoczął się rok szkolny. Wielu uczniów dociera do szkoły pieszo, rowerem lub autobusem. W trosce o bezpieczeństwo Wójt Gminy Pątnów we współpracy z Dzielnicowym przystępują do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Mamo, Tato,

  • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
  • ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
  • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu,

  • odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
  • przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Kierujący pojazdami,

  • w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Od września droga do szkoły i z powrotem jest stałym elementem w życiu dziecka, aż do wakacji. Zatem zadbajmy o to, aby droga ta była bezpieczna. W tym celu gmina Pątnów zakupiła zawieszki odblaskowe, które dzieci będą mogły przypiąć sobie do plecaków lub tornistrów. Zostaną one rozdane przez Pana Dzielnicowego podczas spotkań z dziećmi.

Pan dzielnicowy odbędzie pogadanki z dziećmi w każdej szkole. Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest ich wiedza w zakresie zasad zachowania się na drodze. Potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Akcję tą będziemy realizować cykliczne – zawsze na początku roku szkolnego i mamy nadzieję, że przyniesie ona dobre rezultaty i nasi najmłodsi będą bezpiecznie poruszać się na drodze i to nie tylko w czasie drogi do szkoły i z powrotem.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów