Przedłużamy I Gminny Konkurs Fotograficzny – “Gmina Pątnów jak tu pięknie!”

Przedłużamy I Gminny Konkurs Fotograficzny – “Gmina Pątnów jak tu pięknie!”

Termin do nadsyłania prac do I Gminnego Konkursu Fotograficznego – “Gmina Pątnów jak tu pięknie!” zostaje przedłużony do 31 października 2020 roku.

Zachęcamy od uczestnictwa w konkursie zwłaszcza dzieci i młodzież.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów