Przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód w związku z suszą

Przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód w związku z suszą
Wójt Gminy Pątnów informuje rolników, że od 4 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. – w związku z opublikowaniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportu dotyczącego wartości klimatycznego bilansu wodnego za okres 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. i ujawnieniem wystąpienia na terenie gminy Pątnów suszy obejmującej uprawy zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku, kukurydzy, roślin strączkowych, krzewów owocowych i truskawek – Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przyjmuje wnioski o szacowanie szkód wraz z niezbędnymi oświadczeniami nr 1, 2, 3, 4a i 4 b, które można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów ( www.patnow.pl) lub w Urzędzie Gminy Pątnów – pokój 103.
Do wniosku i oświadczeń należy dołączyć wniosek o dopłaty bezpośrednie i umowę ubezpieczenia od jednego z ryzyk w rolnictwie (jeśli jest w posiadaniu).


Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów