Aktualności

obrazek Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego wiecej
2016-07-18 Aktualności GOPS

 Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy w postaci pokrycia kosztów zakupu obiadów dla dzieci od 1 września 2016 r. Pomoc będzie świadczona przez stołówki szkolne na terenie naszej gminy dla uczniów naszych szkół.

2016-08-25 Aktualności oświatowe

 Wizyta Marszałka w gminie Pątnów

1 września 2016 roku w inauguracji roku szkolnego 2016/2017 weźmie udział Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Jest to związane z uczestnictwem uczniów Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w projekcie ,,Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” finansowanym ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.


obrazek Mixer Regionalny wiecej
2016-08-25 Aktualności kulturalno - sportowe

 Mixer Regionalny

W niedzielę 4 września Gmina Pątnów weźmie udział w Mixerze Regionalnym organizowanym już po raz trzynasty w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Mixer Regionalny jest to coroczne spotkanie łodzian i gości spoza regionu z tym wszystkim, co w województwie łódzkim najlepsze.

obrazek Dożynki Powiatowe - Święto Plonów 2016 r. wiecej
2016-08-23 Aktualności kulturalno - sportowe

 Dożynki Powiatowe - Święto Plonów 2016 r.

Starosta Wieluński oraz Wójt Gminy Pątnów zapraszają na Powiatowe Dożynki "Święto Plonów 2016", które odbędą się 11 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP w Załęczu Wielkim.

obrazek NARODOWE CZYTANIE 2016 wiecej
2016-08-17 Biblioteka aktualności

 NARODOWE CZYTANIE 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie oraz Wójt Gminy Pątnów serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

obrazek 60-lecie OSP w Bieńcu wiecej
2016-08-16 Strona główna

 60-lecie OSP w Bieńcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńcu w dn. 14 sierpnia 2016 r. świętowała 60-lecie jednostki. Otwarcia uroczystości dokonał dowódca druh Zenon Krzak składając meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wieluniu druhowi Andrzejowi Stępniowi.

obrazek Dofinansowanie z
2016-08-11 Aktualności oświatowe

 Dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest wzmocnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

2016-08-11 Strona główna

 Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy
mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności - do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia.

obrazek Wyprawka szkolna 2016/2017 wiecej
2016-08-05 Aktualności oświatowe

 Wyprawka szkolna 2016/2017

Urząd Gminy w Pątnowie informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie kontynuowało w roku szkolnym 2016/2017 Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

obrazek Badania ostrości wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego wiecej
2016-08-05 Aktualności - zdrowie

 Badania ostrości wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu: 11.08.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Dzietrznikach 108A w godzinach od 09 :00 do 12:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (43) 841-26-25

obrazek Remont dachu na budynku szkoły w Dzietrznikach wiecej
2016-08-05 Aktualności oświatowe

 Remont dachu na budynku szkoły w Dzietrznikach

W Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach trwają prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu na budynku szkoły. Znaczna część prac została już wykonana. Planowany termin zakończenia remontu to koniec sierpnia 2016 r.