Aktualności

2017-09-19 Strona główna

 Informacja o III racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 29 września 2017 roku upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r.

obrazek Pieski do adopcji wiecej
2017-03-24 Strona główna

 Pieski do adopcji

Mamy przyjemność poinformować, że istnieje możliwość zaadoptowania jednego z wielu wspaniałych piesków, które w chwili obecnej znajdują się w schronisku, a które zostały odłowione na terenie Gminy Pątnów.

obrazek II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” - Wybory Samorządowe. wiecej
2017-09-19 Aktualności oświatowe

 II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” - Wybory Samorządowe.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu i Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych mających status szkoły publicznej.

obrazek Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017 wiecej
2017-09-13 Strona główna

 Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017

„Nie ma śmieci – są surowce” to przesłanie tegorocznej edycji Akcji Sprzątanie świata – Polska. Fundacja Nasza Ziemia i partnerzy Akcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami.

obrazek Wybieramy SOŁTYSA ZIEMI ŁÓDZKIEJ I SOŁECTWO ROKU 2017 wiecej
2017-09-12 Strona główna

 Wybieramy SOŁTYSA ZIEMI ŁÓDZKIEJ I SOŁECTWO ROKU 2017

„Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017” jest to akcja, której celem jest nagrodzenie pracy sołtysów poprzez przyznanie im zaszczytnych tytułów, statuetek oraz nagród ufundowanych przez partnerów akcji.

obrazek Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie wiecej
2017-09-11 Strona główna

 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

obrazek Narodowe Czytanie - „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego  wiecej
2017-09-08 Biblioteka aktualności

 Narodowe Czytanie - „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

5 września 2017 r. o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie odbyło się Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. Była to VI odsłona ogólnopolskiej akcji – Narodowe Czytanie.

obrazek Mixer 2017 wiecej
2017-09-04 Strona główna

 Mixer 2017

W sobotę 2 września 2017 r. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi po raz 14. Został zorganizowany „Mixer Regionalny Łódzkie 2017”. Motywem przewodnim tegorocznego Mixera było „Łódzkie na weekend”, można więc było poznać ofertę turystyczną gmin i powiatów z województwa łódzkiego.

obrazek Odbiór dróg w Pątnowie wiecej
2017-09-01 Strona główna

 Odbiór dróg w Pątnowie

W dniu 30.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Pątnowie podpisano protokół odbioru końcowego przebudowy dróg powiatowych nr 4520E i nr 4525E w m. Pątnów. Zadanie wykonywane było wspólnie z Powiatem Wieluńskim.

obrazek Stypendia naukowe Wójta Gminy Pątnów wiecej
2017-08-29 Aktualności oświatowe

 Stypendia naukowe Wójta Gminy Pątnów

W tym roku po raz drugi zostały przyznane Stypendia naukowe Wójta Gminy Pątnów. W dniu 23 czerwca 2017 r. w dzień zakończenia roku szkolnego we wszystkich trzech Zespołach Szkół zostały przyznane stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów.

obrazek „Wakacyjna wyprawa dookoła świata” wiecej
2017-08-23 Biblioteka aktualności

 „Wakacyjna wyprawa dookoła świata”

Tegoroczne wakacyjne spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie przebiegły pod hasłem „Wakacyjna wyprawa dookoła świata”. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom charakterystyki różnych krajów świata, ich kultury, mieszkańców, zwyczajów, języka, zabytków itp.

obrazek Narodowe Czytanie
2017-08-23 Biblioteka aktualności

 Narodowe Czytanie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie oraz Wójt Gminy Pątnów serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji Narodowe Czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.